Bezieling, Wanneer je bezield wordt door een grootse zaak, Een buitengewoon project, zullen je gedachten alle banden doorbreken. Je geest zal zich in alle richtingen verspreiden, En je zult merken dat je in een nieuwe, grote, prachtige wereld terecht bent gekomen. Sluimerende krachten, talenten en gaven komen tot leven, En je ontdekt van jezelf dat je een veel groter mens bent dan je ooit van jezelf had gedacht, Patanjali, 2 eeuwen v Chr.

Coaching voor Persoonlijk Leiderschap

  • Je wilt meer balans in je leven, werk en privé, moederschap en werk, gezondheid en je relaties
  • Meer tijd voor jezelf
  • Je kwaliteiten en talenten (her)ontdekken en deze ook benutten
  • Je persoonlijk ontwikkelen 
  • Je bent vastgelopen in je werk en komt er 'even' niet meer uit
  • Een luisterend oor over wat jou nu bezig houdt
  • Jouw persoonlijke leiderschap vergroten  
  • Je wilt met meer enthousiasme, gemak en plezier leven
  • Je ervaart problemen, een disbalans in je relatie

In ons leven bekleden we veel rollen, ieder facet daarvan is verbonden met het ander, wonen, werken, gezin, gezondheid, ontspanning en de relaties met partner, familie, vrienden. Samen gaan we deze rollen onderzoeken. Belemmeringen, beklemmingen die je niet meer nodig hebt worden geheeld. Duidelijk gaat worden wie JIJ bent en wat JIJ wilt.